Algemeen

heemkring "De Linde" - Olen


Geschiedenis

Na vele contacten met eredeken Jozef Lauwerys van Hoogstraten namen de onderwijzers Rik Anthonis en Marcel Verlooy het initiatief om in Olen een heemkring op te richten.
Jozef Lauwerys, Olenaar van geboorte, had al heel wat heemkundige en historische bijdragen geleverd over de Kempen in het algemeen en Olen in het bijzonder. Hij was de grote stuwkracht voor de oprichting en het was ook op zijn aanraden dat de Olense heemkring de naam "De Linde" kreeg.

De officiële stichting had plaats in de raadszaal van het gemeentehuis op 13 december 1974.

Van 1999 tot 2014 had de heemkring haar eigen lokalen in de voormalige pastorie in Sint-Jozef-Olen. In januari 2015 vond de verhuis plaats naar de voormalige pastorie van Olen-Centrum, Dorp 18, 2250 Olen.

Als belangrijkste activiteit van "De Linde" mogen we wel vernoemen het verzorgen van de periodieke uitgave van het "Lindeblad". Twee maal per jaar, er is een zomer- en een wintereditie, krijgen de zowat 900 leden het tijdschrift aangeboden. Er is een rijke keuze aan interessante artikels met foto's over de plaatselijke geschiedenis.

Foto: Inhuldiging van het gedenkplakket voor pastoor Adriaen Heylen aan de pastorie van Olen op het Heemfeest van 5 augustus 1998

Ieder jaar is er het Heemfeest, dat om beurt in de drie Olense parochies plaatsheeft. Heel wat thema's kwamen daar reeds aan bod: oogsten, kinderspelen, leven op de Kempische heide, oude ambachten, boeren zoals vroeger, oude technieken, volksdevotie, enz.
Ook tentoonstellingen, wintervoordrachten en een uitstap staan elk jaar op het programma.

Na meer dan 40 jaar ononderbroken werkzaamheid, is de heemkring "De Linde" één van de voornaamste cultuurdragers van Olen.

Foto: toneelspektakel "Voor Outer en Heerd" - Teunenberg, Olen - okt/nov 1998

Heemkring "De Linde" organiseerde in oktober en november 1998 mee het toneelspektakel "Voor Outer en Heerd" op Teunenberg te Olen.


Bestuur

 

  • Voorzitter:
   Jan
   Van Hemeldonck, Sluizenweg 5, 2250 Olen.
   Tel.: 014 23 74 .35
  • Ondervoorzitter:
   Alfons
   Liekens, Frans Willemsstraat 12, 2250 Olen.
   Tel.: 014 26.67.09 - e-mail: fc118669@skynet.be
  • Archivaris, bibliothecaris:
   Hendrik
   Anthonis, Lichtaartseweg 43, 2250 Olen.
   Tel.: 014 21 78 10
  • Secretaris:
   Herman
   Van Reusel, Gerheze 16, 2250 Olen.
   Tel.: 014 21 35 93
  • Penningmeester:
   Rudy Peeters, Roerdompstraat 2, 2250 Olen
   Tel.: 014 21 35 47
  • Programmatie:
   Alfons
   Liekens, Frans Willemsstraat 12, 2250 Olen.
   Tel.: 014 26.67.09 - e-mail: fc118669@skynet.be
  • Pers en Publiek:
   Louis
   Mertens, Beukheuvel, 118, 2570 Duffel.
   Tel.: 015 31 00 33 - e-mail: louismertens32@msn.com

 

 

Lidmaatschap

Voor het jaar 2017 bedraagt het lidgeld van de Heemkring 8 euro (verzending Lindeblad langs de post: + 3 euro).

Inschrijvingen kunnen gebeuren bij de leden van het Kringbestuur, of door overschrijving op de bankrekening nr. BE41 0680 5762 6010 van Heemkring "De Linde" vzw, Kasteelstraat 19, 2250 Olen.

 

 

 

 

www.heemkringolen.be

naar startpaginanaar begin van deze pagina